Regulamin

Hotelu Bytom PRIME

REGULAMIN HOTELU PRIME

Dyrekcja Hotelu PRIME będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1
1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00  w dniu przyjazdu do godziny 12.00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej wieczorem dnia poprzedniego.
5. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku jeśli Gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
6. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu, w miarę posiadanych możliwości.
7. Cena za pokój uwzględnia podatek VAT oraz śniadanie.
§ 2
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W Przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
    Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
    Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
    Profesjonalną i uprzejmą obsługę.
    Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gości,
    a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
    Gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte, Hotel w miarę posiadanych
    możliwości zapewni inny pokój lub w inny sposób załagodzi niedogodności.
3. Na życzenie Gości Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
    Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
    Budzenie o wyznaczonej godzinie.
    Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, cennych przedmiotów, w szczególności      
    kosztowności i przedmiotów mające wartość naukową lub artystyczną w czasie pobytu Gościa
    w Hotelu. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one
    bezpieczeństwu, albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą
    wartość, lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
    Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu. Hotel może odmówić przyjęcia bagażu
    na przechowanie w terminie innym niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu
    osobistego.
    Na życzenie Gościa, SNFP – Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska – nieodpłatnie wypożycza Gościowi
    odbiornik TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w Hotelu.
§ 3
1. Odpowiedzialność Hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Hotelu, regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 z 1964 r. poz.9 z późniejszymi zmianami).
2. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.11.1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. nr 45 z 1985 r. poz. 225 i Dz.U. nr 64 z 1990 r. poz. 378), odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały złożone na przechowanie do depozytu w recepcji.
3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu Gościa pozostawionego na hotelowym parkingu lub znajdujących się w pojeździe rzeczy wartościowych.
5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
§ 4
1. Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
2. Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
3. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
§ 5
1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 06.00 dnia następnego.
2. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, także papierosów elektronicznych. W razie naruszenia zakazu Gość może być obciążony kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia instalacji przeciwpożarowej.
3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
§ 6
1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
2. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu pozostawione rzeczy będą traktowane jako porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności i usunięte z Hotelu. Hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w pokoju po jego opuszczeniu.
§ 7
1. Każdy Gość w momencie wynajmu pokoju, ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Przez wynajęcie pokoju, Gość akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem